مقاله ای برای اقلیم آب و هوای کرج

شهر کرج در ارتفاع 1321 متراز سطح دریای آزاد و بین 35 درجه و 46 دقیقه تا 35 درجه و 51 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 54 دقیقه تا 51 درجه و 31 دقیقه طول شرقی واقع شده است. بلندترین نقطه شهر در شرق خلج آباد با ارتفاع 1400 متر و پست ترین نقطه شهر در جنوب شهر با ارتفاع 1275 متر از سطح دریاست و به طور کلی شیب کرج از شمال به سمت جنوب در حال کاهش است… در ادامه مطلب

    مطالعات اقلیمی طرح جامع موقعیت شهر کرج

 شهر کرج در ارتفاع 1321 متراز سطح دریای آزاد و بین 35 درجه و 46 دقیقه تا 35 درجه و 51 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 54 دقیقه تا 51 درجه و 31 دقیقه طول شرقی واقع شده است. بلندترین نقطه شهر در شرق خلج آباد با ارتفاع 1400 متر و پست ترین نقطه شهر در جنوب شهر با ارتفاع 1275 متر از سطح دریاست و به طور کلی شیب کرج از شمال به سمت جنوب در حال کاهش است.

 شهر کرج در منطقه صنعتی بزرگی در میان محور صنعتی تهران – قزوین – زنجان ، قرار گرفته است . بدین لحاظ و به دلیل نزدیکی به صنایع مختلف ، برخی از احتیاجات محدوده مورد نظر را می توان از محل این صنایع تهیه کرد .     همچنین عبور راه آهن سراسری از میانه جنوبی کرج بزرگ این امکان را فراهم کرده تا انواع لوله ها و اتصالات دیگر را که در منطقه موجود نمی باشند ، از طریق راه آهن و از مراکز دور دست تهیه کرد . وجود شاهراه تهران – قزوین – زنجان و شبکه بزرگراهی تهران – کاشان ، تهران – اصفهان ، تهران –ساوه و … ، دسترسی های متعددی از دیگر نقاط منطقه و کشور به سمت گوهردشت ایجاد کرده است که همگی بیانگر میزان توسعه یافتگی این منطقه در مقابل دیگر مناطق کشور می باشد .

علاوه بر موارد ذکر شده ، نزدیکی نسبی گوهردشت به تهران و در نتیجه امکان بهره برداری از نیروهای ماهر و متخصص ، همچنین امکان استفاده از کارگر های ماهر به دلیل واقع شدن در یک منطقه صنعتی ؛ از دیگر خصوصیات بارز این محدوده است .

بیشتر:  حرفِ حساب در قاب تصویر

توپوگرافی

بازسازی آپارتمان  منطقه مورد نظر در دامنه های جنوبی رشته کوه البزر مرکزی قرار گرفته و از شیب شمال به جنوب آن پیروی می کند . بلند ترین نقطه این محدوده ارتفاعی معادل 1470.2 متر و پست ترین نقطه ارتفاعی برابر با 1353.2 از سطح دریا دارا می باشند ؛ که فاصله این دو نقطه در حدود 3132.5103 متر بوده . بنابراین شیب عمومی گوهردشت برابر با 0.37 % و به عبارت دیگر 2.1426 درجه خواهد بود.

خیابان کشی منطقه در ارتباط با توپوگرافی

شیب زمین

شیب زمین نیز همانطور که از روی نقشه توپوگرافی بر می آید از شمال شرقی به سمت جنوب غربی می باشد . در نقشه ذیل وضعیت شیب زمین به خوبی قابل روئیت است :

زمین شناسی

تشکیلات زمین ساختی کرج را عموما سنگ های رسوبی و رسوبات تخریبی جدید به وجود آورده اند. حرکات کوه زایی رشته کوه های البرز در شمال شهر کرج موجب گردیده که توف های سبز چین خوردگی پیدا نموده و موقعیت مناسبی جهت ذخیره آب های زیر زمینی ناشی از نزولات جوی به وجود آورند . قسمت های سطحی دشت کرج از رسوبات تخریبی پیلوستوئین تا زمان حاضر به وجود آمده که به ترتیب از نزدیک دامنه های جنوبی البرز با دانه بندی درشت آغاز و در بخش های جنوبی به دانه بندی ریزتری تبدیل می گردد. ( قدرت جذب آب های سطحی در بخش های شمالی به مراتب بیشتر از بخش های جنوبی می باشد.)

بخش های جنوبی دامنه های البرز و شمال دشت کرج به صورت آبرفت های چین خورده مربوط به اواخر دوران سوم می باشند و در اثر فشار کوه زایی البرز به شکل کنگلومرا در آمده اند.

خاک شناسی

خاک های منطقه کرج از شمال به کوه های البرز ، از جنوب به سلسله جبال مرکزی دشت قزوین و از شرق به کاروانسرای سنگی  محدود است. رسوبات دشت کرج از سه رودخانه کرج ، کن و کردان به وجود آمده است. بافت خاک های دشت کرج بنا به موقعیت محل و نزدیکی و یا دوری از کوه های شمالی و شمال شرقی از شن درشت تا رس متفاوت است ولی بخش عمده خاک ها رسی و شنی است.

بیشتر:  کنسول بازی استوک

آب های زیرزمینی

به طور کلی آبرفت های نواحی شمالی دشت کرج دانه درشت است و مقدار رس آن کم می باشد. جهت جریان آب های زیرزمینی از شمال به سمت جنوب شرقی و غرب است. شیب آب های زیرزمینی در شمال دشت حدود 1.2 درصد درمرکز حدود 0.8 درصد و در

جنوب حدود 0.3 درصد است. آب های زیرزمینی در بخش جنوبی شهر کرج و محور فردیس دارای عمق کمتری نسبت به منطقه شمال کرج بوده و بهره برداری از آب های این قسمت از سال 1328 تا کنون نشان دهنده ی کاهش شدید آب تا حدود 10 متر در سفره های آب های زیرزمینی است که این خود باعث از بین رفتن قنوات و خشک شدن چاه های نیمه عمیق شده و وضع آب منطقه ای از نظر مخازن آب های زیرزمینی رو به خطر می رود. ضمنا به دلیل فقدان سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب اکثر آب های چاه های نیمه عمیق این منطقه آلوده هستند.

به طور کلی آب های زیرزمینی قسمت شمالی دشت از تهران تا قزوین و شمال دشت کرج برای کشاورزی و آب های دامنه ارتفاعات شمالی که کاملا شیرین هستند برای شرب مناسب می باشند.

اقلیم و آب و هوا:

رطوبت هوا

میانگین رطوبت هوا در یک دوره 30 ساله 51 درصد می باشد که در فصل گرم و سرد متفاوت است . میانگین حداکثر رطوبت نسبی 73.1 درصد است که در دی ماه بیشترین میانگین را داریم. میانگین حداقل رطوبت نسبی 31.5 درصد در خرداد است، به طوری که در این ماه میزان رطوبت به 17 درصد نیز می رسد. 

دما

شهرستان کرج دارای آب و هوای نیمه بیابانی و خشک در تابستان و سرد در زمستان است. میانگین دمای سالیانه کرج در سال های 1990 تا 1999، 15  درجه سانتیگراد بوده است. دمای حداقل درجه 4- درجه و دمای حداکثر 40 درجه است.

بیشتر:  آیا برای به اجرا گذاشتن مهریه باید از وکیل مهریه کمک گرفت؟

بارندگی

میانگین بارندگی سالیانه کرج 252.3 میلیمتر است. بارندگی در قسمت های شمالی بیشتر از قسمت های جنوبی می باشد. ماه اسفند با میانگین 41.9 میلیمتر پر باران ترین ماه سال است. بارندگی در زمستان 42 درصد 106.2 میلیمتر است بعد از آن در فصل بهار  28.9 درصد (73 میلیمتر) ، در پاییز 26.9 درصد (9.67 میلیمتر) و در تابستان 2.2 درصد (5.5 میلیمتر) می باشد.

باد

به طور کلی دو نوع جریان باد در کرج وجود دارد : 1. جریان ها ی عمومی 2. بادهای محلی

  1. بازسازی ویلا در کرججریان بادهای عمومی

بادهای غربی : این بادها شاخه ای از جریان هوای اقیانوس اطلس هستند که از

  • شمال غرب وارد ایران شده و به بادهای منجیل معروفند. زمان وزش این بادها از اواخر پاییز تا اوایل بهار است. این بادها نقش موثری در نزول باران و برف در زمستان دارند. این بادها در تابستان هم می وزند اما ضعیف بوده و نزولات جوی کمی به همراه دارند.
  • بادهای گرم جنوب غربی : در تابستان عموما از دشت های عراق و سوریه به ارتفاعات زاگرس می وزند و شاخه هایی از آن ها پس از عبور از ارتفاعات فوق از سمت ساوه وارد دشت کرج می شوند. این بادها موجب گرم تر شدن هوای کرج و حوزه نفوذی در بخش های جنوبی و جلگه ای می گردد.
  • رنگ آمیزی منزل     بادهای شمال غرب : سرچشمه این بادها اقیانوس اطلس است. اثرات این جریان هوایی در دامنه های جنوبی البرز مرکزی کاملا محسوس است و موجب ریزش باران و برف در پاییز و زمستان می شود. باد شهریار و باد مه نیز از جمله بادهای جنوب ، شمال و غرب هستند ولی منبع آن ها متفاوت است.

در مجموع باد غربی باد غالب در شهر و حوزه نفوذ کرج است.

  1. بادهای محلی : جریان عمومی از کوه به دشت است یعنی از سمت دامنه جنوبی البرز به سوی نواحی جنوبی کرج

منبع : www.evimshahane.com

مطلب پیشنهادی

آیا برای به اجرا گذاشتن مهریه باید از وکیل مهریه کمک گرفت؟

زوجه برای مطالبه مهریه دو راهکار دارد. خودش بدون تسلط بر قوانین و مقررات خانواده …